top of page

Архитектурен резерват с. Долен

Dolen2.jpg

Първият ми досег с архитектурен резерват с.Долен беше през 2015 като участник в есенна архитектурна работилница, организирана от сдружение Мещра. Тогава извършихме осъвременяване на съществуващия списък с на сгради-недвижими културни ценности и заснехме детайли от сградния фонд, с които да запълним наличната документация. Докоснахме се също така до майсторлъка на реденето на тиклен покрив, измазването с кал и глина и строителната дърворезба.

Две години по-късно като член на сдружението се върнах там като ментор на студенти по архитектура. За някои от тях това беше първият досег с недвижимо културно наследство, а за някои, смея да кажа, се превърна в кауза и любов за цял живот. Пътешествието продължава..

 

 

 

 

 

bottom of page