top of page
Какво е архитект на наследството?

Архитектът на наследството е специалист по опазване и реставрация на сгради- културни ценности.  

Благодарение на задълбочено обучение и богата практика на терен, специалистът притежава знанията и опита, необходими за определяне степента на ценност на дадена сграда и диагностициране на нейните текущи проблеми. Компетентене е да борави с действащото законодателство на национално и европейско ниво, касаещо проектиране, строителство и намеса върху архитектурно наследство.

С уменията си специалистът дава ценен принос към всеки етап от опазването на една отделна сграда, градски ансамбъл или историческо селище, притежаващи или не официален статут  на културна ценност, а също така и към опазването и експонирането на археологически обекти. Задълбочените познания относно традиционните строителни техники и материали, както и опитът в диагностицирането и решаването на конструктивни проблеми правят архитекта на наследството не само водеща фигура в процеса на работа върху наследството, но в много от случаите и координатор на мултидисциплинарен екип от специалисти.

Работата по опазване на архитектурното наследство включва съвкупност от последователни дейности върху единична сграда, ансамбъл от сгради, част от градска или извънградска територия или археологически обект:

   - Издирване и идентифициране

   - Изучаване и документиране

   - Предписание и прилагане на аварийни мерки за обезопасяване

   - Изготвяне на проект за консервация и реставрация и адаптация

   - Съгласуването на проекта с компетентните институции

   - Реализацията на проекта, авторски надзор

   - Анализ, диагностика и предложения за намеса в охранителна зона

   - Представяне на обекта пред специализирана или широка публика

Недвижимо културно наследство са не само отделни сгради, притежаващи официален статут. Обект на наследството е всичко, което е достигнало до нас от предишните поколения и бихме искали да предадем на следващите.

Как мога да съм ви полезна?

 

Основополагащ принцип в опазването на архитектурното наследство гласи, че всеки обект притежава своята специфика и че следователно не съществуват готови решения, които да се прилагат автоматично. Подходът на архитекта към всеки обект следва да бъде индивидуален и да е предшестван от обстойно проучване. 

При запитване от ваша страна, бих могла да направя оглед на място, предварителни проучвания и анализ на състоянието на вашия обект. Целта на този важен етап е да се постави правилната "диагноза" за да може съобразявайки се ценността на обекта да се намери най-адекватното решение за опазването му. 

По този начин бих могла да ви помогна в изготвянето на индивидуална стратегия за действие, включваща един или няколко етапа на намеса- от аварийни мерки до проект за консервация и реставрация.  Ако все още нямате готовност за изготвяне на проект, бих могла да ви консултирам за начините да защитите и съхраните обекта до изясняване на намеренията ви.

 Тъй като не всеки собственик/ползвател/администратор на сграда-културна ценност е запознат с българското законодателство в тази област и с изискванията, които този статут налага, бих могла да ви помогна да се запознаете и съобразите с действащите закони и наредби, както и да ви асистирам при диалога със съответните институции

Свържете се с мен:

emarinska@gmail.com

Tel: +359 878 791 705

EM_trans_web.jpg
bottom of page