top of page

Аз съм Емануела Маринска, архитект с пълна проектантска правоспособност и специалист по опазване на недвижимото културно наследство.

Започнах обучението си по архитектура в силно историческа среда във Версай, Франция и продължих със специализиран курс по опазване на недвижимото културно наследство към НИНКН-София в сътрудничество с Ecole de Chaillot, Париж.

Работя на свободна практика като архитект, като от 2014 година това е основно в сферата на недвижимото културно наследство. Издирвам и документирам сгради и ансамбли с историческа и архитектурна стойност. Изготвям проекти за консервация и реставрация на обекти. Участвам в организирането на студентски работилници по традиционна архитектура.

Силен интерес проявявам към изучаването на традиционните строителни занаяти като неделима част от процеса на опазване на недвижимото културно наследство. Това е и темата на докторската ми дисертация. 

За целта пътувам, проучвам, общувам и рисувам. Доброволствам на археологически разкопки. И предавам нататък.

IMG_20170917_154653jh,.jpg
Професионално обуччение

 

2019- ....

Докторант в научна специалност "Опазване, реставрация и адпатация на паметниците на архитектурата"

Висше строително училище  “Любен Каравелов”, гр. София

 

2012 - 2014  

Следдипломно обучение

Национален институт за опазване на културното наследство, София/ Ecole de Chaillot, Париж, Франция  

Курс за архитекти по опазване на недвижимото културно наследство, VI издание

Дипломна работа: "Къщата на Архитекта"- проект за консервация, реставрация и ревитализация

 

2000 - 2008

Архитект

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles, France

Дипломен проект: Младежки център, Париж, Франция

1994 - 1999

Френска езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри", Варна, България

 

Други:

2019, Септември-  Cultural Heritage Wihtout Borders Aлбания, участие в практически курс по консервация и реставрация в Жирокастра, Албания

2017-19 - Доброволец на археологически разкопки на 3 обекта край гр. Варна

2018-.....   Теренни проучвания в района на Изт. Родопи

2015-17-  Член на сдружение "Мещра- Традиционни техники и занаяти" 

                   Като член на сдружението:

                   Теренни проучвания в района на Странджа планина ( 2016-2018)

                   Теренни проучвания в с. Долен- участник и ментор на студентски практики

Друг професионален опит:

bottom of page