top of page

Археологически резерват "Сердика-Средец"

Заснемането на тези детайли е резултат от екипната ни работа с арх. Лилия Люцканова и, в по-широк мащаб, с останалите колеги от курса по опазване на недвижимото културно наследство към НИНКН/ Ecole de Chaillot, издание IV.

В рамките на обучението имахме възможност да се докоснем до част от Историко- археологически резерват "Сердика-Средец", такъв, какъвто беше преди спорната намеса. Успяхме да извършим подробно архитектурно заснемане веднага след разкриването на структури от инсула с богати мозайки, хипокауст, водопровод... Насладихме се на застъпването и взаимодействието на историческите пластове, прочетохме логиката на древните градежи, замислихме се коя е най-интересната за експониране част и как това да се случи с минимална намеса.

За съжаление днес това богатство е погребано под еднакви, нови камъни и безлична сграда, изгубило стойността си на историческо свидетелство.....

 

 

 

 

 

bottom of page