top of page

Традиционната странджанска къща

Теренно проучване  § Лекция

В продължение на 2 години със сдружение Мещра и доброволци проведохме теренно проучване в района на Странджа планина, подпомогнато от Национален фонд култура към МК.

Работата на терен включваше множество дейности в 8 села в района, където местните жители свикнаха с нас. Ровихме им в къщите, плашихме им кокошките, гони ни козел, крихме се в камбанария от летен дъжд и между разговорите за тракийски и сирийски бежанци, нестинари и тайнства, успяхме - къде с покана, къде без- да влезем в много къщи, да ги документираме, да чуем лични истории, да издирим местни майстори, които все още практикуват строителни занаяти. Накрая запретнахме ръкави, обобщихме и актуализирахме данните за запазените традиционни къщи, които след това представихме на самите местни жители, както и на различни места под формата на изложба и лекции. 

И все пак, да не си помисли някой, че тези наблюдения са изцяло наше дело- не са, това е едно доста кратко обобщение на изключително задълбочените изследвания, правени в Странджа през годините.

Като част от екипа опитах да систематизирам част от събраната информация и да илюстрирам основните етапи от развитието на странджанската къща.

Тази студия е част от моя принос към изложбата "Срещи в Странджа" от 2016, докато още бях част от сдружението.

Ето и кратко филмче за приключенията ни в магичната Странджа, дело на от колегата ни арх. Стефан Стоянов.
 

Магията на пограничните села е завладяла напълно село Сливарово. 
Сред поляна с вековни дъбове, църквата е под постоянно наблюдение от близката гранична вишка. Тук само материалното наследство свидетелства за уменията на старите майстори.  
Селото има 6 жители, и почти двойно повече параклиси: някои са старинни, други са издигнати в наши дни от будни наследници на отдавна изселени семейства.
Сливарово е обезлюдено веднъж след 1903 г. при потушаването на Преображенското въстание и втори път след 1945 г., когато попада в 10 километровата гранична зона с ограничен достъп. При прекарването на границата е разкъсано и землището отвъд река Резовска остава в Турция. 

 

Макар и наложената изолация да обрича селото на затихване, граничещо със забрава, това безвремие позволява на оцелелите сгради да се съхранят в автентичен вид. Днес в Сливарово се наблюдават множество от най-запазените примери на странджанската възрожденска къща.А старите къщи са изгубили стопаните си, но имат още много истории за разказване... 
И копнеят за майстори, които владеят старите занаяти. 

bottom of page