top of page

Къщата на архитекта

„Къщата на архитекта“ е жилищна сграда в центъра на гр. Стара Загора. Тя е личният дом на местния архитект Христо Димов, завършил образованието си в Прага и добре познат в града със своята архитектурна, преподавателска и обществена си дейност в периода от 30-те до 80-те години на XX в.

От сдружение „Различният поглед“, стопанисващи къщата, полагат усилие да запазят и поддържат къщата в максимално автентичен вид като място за срещи, обмен на идеи, събития и изкуство, каквото е и желанието на наследниците на архитекта. Те се свързаха с мен със задачата да извърша проучвания и заснемане и да изготвя стратегия за опазване на сградата. Впоследствие проучването беше представено в гр. Стара Загора под формата на лекция и на изложба по време на фестивала „Различния поглед 2014“.

Къщата е прекрасен пример за принципите на строителство от началото на века (започната е през 1923, разширена е през 30-те години) и поради това е със статут на недвижима културна ценност от местно значение. Архитектът сам се заема с разширяването й. Междувременно обаче стилът му се е променя към по-изчистени и модерни форми. В резултат на това новата част се различава стилово, но без това да нарушава хармоничното излъчване на къщата.

Дейностите по опазването на сградата не осъществихме наведнъж, както много ни се искаше, а постепенно, стъпка по стъпка... и множеството малки стъпки позволиха обезопасяване на опасните участъци по фасадата, запушване на течове, освежаване на дървените елементи. 

С усилията на своите "пазители" в момента къщата на арх. Димов функционира като споделено пространство за изложби, музика и други събития, но преди всичко е разпознаваемо и обичано от жителите на гр. Стара Загора място и съхрани своя облик. Без неуместни намеси.

Този проект беше дипломната ми работа към курса оп опазване на НКН при НИНКН и Ecole de Chaillot.

През март 2014 го защитих успешно пред международно жури.

А ето и цялото проучване:

 

 

 

 

 

bottom of page